Innebär Coronakrisen ett ökat militärt hot mot Sverige?