Oro på Östersjön och i svenska städer. Sveriges yttre och inre säkerhet.

Medverkande:
Micael Bydén, ÖB
Klas Friberg, Säpochef
Annika Nordgren Christensen, Moderator

Oron i världen har ökat drastiskt. Flera konflikter har blossat upp i vårt närområde och i vårt grannland Belarus är läget mycket osäkert. I kölvattnet av oroligheterna efter valet i Belarus konstaterade Försvarsmakten omfattande militär verksamhet i östersjöregionen, både från Ryssland och NATO. Därför vidtog Försvarsmakten beredskapsinsatser i sydöstra och mellersta Östersjön. Försvarsmakten menar att den rådande aktiviteten inte upplevts sedan kalla krigets dagar och att läget är konfliktfyllt och svårt att förutse.

Under sommaren och hösten har den redan höga våldsbrottsligheten förvärrats ytterligare. Skjutningar, gängkriminalitet och förnedringsrån upprör och skapar otrygghet runtom i Sverige. Polisen kallar utvecklingen synnerligen allvarlig och efterfrågar att hela samhället nu sluter upp bakom polisen i sitt arbete för att hålla Sverige tryggt och säkert.