Saab Security Talks.
Komplexa hot och svåra vägval – vilka utmaningar står försvaret inför?